Første steg mot grønn portefølje

Posisjoner deg for kommende CSRD og taksonomi rapportering ved å løfte og dokumentere porteføljens grønne kvaliteter. Ta datadrevne beslutninger og jobb mer effektivt med miljøoppfølging.

Book demo

Bransjen vår har skapt en miljøkatastrofe.

 har skapt en miljøkatastrofe.

Selv om mange har vært likegyldige, har noen av oss alltid ønsket å endre byggebransjen.

Nå kan ingen lenger se bort. For noe stort er på vei.

En total omveltning av byggebransjen.

Mange vil ikke være i stand til å omstille seg raskt nok....

Fordi CSRD og Taksonomi-kravene er allerede her.

Veien til grønn portefølje er
kortere enn man tror

1. Få status på porteføljen din

Gjennomfør en rask kartlegging av byggene i porteføljen din for å evaluere din nåværende situasjon. Uten å involvere rådgivere eller sertifiseringsprosessen.

2. Vi viser veien til excellency

Du bestemmer ambisjonsnivået for din portefølje. Se hvordan veien til mål ser ut, og legg en plan som sørger for at tiltakene blir gjennomført.

3. Oppnå miljøsertifisering

Bevis de bærekraftige kvalitetene til porteføljen gjennom miljøsertifisering. Oppnå grønn finansiering, høyere betalingssvilje og bedre grunnlag for rapportering.

Start med å kartlegge porteføljen

Ta kontroll over porteføljens miljøprestasjon og legg en plan for hvordan du kan nå dine miljøambisjoner.

Våre kunder sparer
hundrevis av timer

Vi vet at miljøsertifisering kan være dyrt og vanskelig. Derfor har vi samarbeidet med dyktige eiendomsselskaper, entreprenører og rådgivere for å lage et verktøy som fjerner denne friksjonen.

Fang opp data og jobb raskere for hver gang

Automatisk innsamling av erfaringer, historikk og data gjør at du kan ta smartere valg og bruke enda mindre tid på neste sertifisering. Gjenbruk dokumentasjon ved resertifisering og lær av tidligere prosjekter.

Ikke end opp som dinosaurene.
Forbedre og bevis bærekraft i porteføljen din nå.

Kom i gang