Personvern
erklæring

Personvernerklæring for KVIST SOLUTIONS AS

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. KVIST SOLUTIONS AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.

Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Slettes etter
Analysering Art. 6.1.b IP adresser  1 år
Analysering Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder, Telefonnummer 2 år
Autentisering Art. 6.1.b Navn, E-post, IP adresser  6 måneder
Fildeling Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder, Telefonnummer 3 år
Fildeling Art. 6.1.b Navn, E-post, IP adresser 6 måneder
Føre regnskap Art. 6.1.c, Art. 6.1.d

Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Fødselsdato,
Fødselsnummer (11 siffer), Bankkontonummer, Pårørendeinformasjon,
Film/bilder

10 år
Salg og kunderegister Art. 6.1.b Navn, E-post, Telefonnummer 3 år
Send nyhetsbrev til eksisterende kunder Art. 6.1.f Navn, E-post 1 år
Styrearbeid Art. 6.1.c Navn, E-post, Telefonnummer   10 år
Ta betalt  Art. 6.1.b E-post, Navn  5 år
Taushetserklæringer  Art. 6.1.f  Navn  5 år

Websider

 Art. 6.1.b Navn, Linkedin profil,
E-post, Film/bilder
 6 måneder

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Overføringer til USA er sikret med Data Privacy Framework. Der hvor denne ikke foreligger eller overføring av data til 3. land hvor dette er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg er dette sikret med en SCC.

Dine rettigheter

Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med erica@kvistsolutions.com

 • Rett til å se dine personopplysninger.
 • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
 • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
 • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
 • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
 • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
 • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
  https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
  erica@kvistsolutions.com

Hvordan vi bruker cookies

Når du besøker vårt nettsted lagres informasjonskapsler (cookies) på din enhet. Enkelte informasjonskapsler samtykker du til ved å tillate informasjonskapsler i din nettleser, mens andre må du aktivt samtykke til. Du kan når som helst justere hvilke informasjonskapsler som benyttes gjennom vårt kontrollpanel eller gjennom innstillinger i din nettleser.Vi bruker cookies til å holde deg innlogget (sessions) og å huske at du takker nei til å bli sporet (opt-out cookie).

Vi bruker ingen tredjeparts-informasjonskapsler.