Personvern
erklæring

Integritetspolicy för KVIST SOLUTIONS AS

Kära kund och besökare på vår webbplats. Det är viktigt för oss att du kan lita på att all din personliga information är säker hos oss. KVIST SOLUTIONS AS har ägnat mycket tid åt din säkerhet och följer alltid gällande lagstiftning i enlighet med sekretesslagen / GDPR. Vi har noggrant och samvetsgrant utvärderat all behandling av personuppgifter vi har om dig.

Alla personuppgifter som vi har om dig är de uppgifter som du själv har lämnat till oss. Det kan också vara information som vi har fått från offentliga organisationer för att kunna ge dig de tjänster du har rätt till. Vi använder inte någon annan information än den vi behöver för att utföra vårt arbete. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan än våra leverantörer, som behöver dem för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, eller myndigheter om de ber oss om det. I sådana fall säkras informationen genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Detta är de uppgifter som vi kan komma att samla in: ändamål, rättslig grund, vilka uppgifter och varaktighet.

Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Slettes etter
Analysering Art. 6.1.b IP adresser  1 år
Analysering Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder, Telefonnummer 2 år
Autentisering Art. 6.1.b Navn, E-post, IP adresser  6 måneder
Fildeling Art. 6.1.b Navn, E-post, Film/bilder, Telefonnummer 3 år
Fildeling Art. 6.1.b Navn, E-post, IP adresser 6 måneder
Føre regnskap Art. 6.1.c, Art. 6.1.d

Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Fødselsdato,
Fødselsnummer (11 siffer), Bankkontonummer, Pårørendeinformasjon,
Film/bilder

10 år
Salg og kunderegister Art. 6.1.b Navn, E-post, Telefonnummer 3 år
Send nyhetsbrev til eksisterende kunder Art. 6.1.f Navn, E-post 1 år
Styrearbeid Art. 6.1.c Navn, E-post, Telefonnummer   10 år
Ta betalt  Art. 6.1.b E-post, Navn  5 år
Taushetserklæringer  Art. 6.1.f  Navn  5 år

Websider

 Art. 6.1.b Navn, Linkedin profil,
E-post, Film/bilder
 6 måneder

Vi har säkrat alla dina personuppgifter med databehandlingsavtal där det är nödvändigt. Överföringar till USA säkras med Data Privacy Framework. Där detta inte är tillgängligt eller vid överföring av uppgifter till tredje land där detta är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, säkras detta med ett SCC.

Dina rättigheter

Som kund hos oss har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur vi använder dem. Dataskyddslagen ger dig följande rättigheter:

Om vi har samlat in dina personuppgifter med ditt samtycke kan du återkalla det. I så fall ber vi dig kontakta erica@kvistsolutions.com

  • Rätt att se dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse. Om något är fel kommer vi naturligtvis att rätta till det.
  • Rätt att bli raderad. Här har vi också våra skyldigheter enligt bokföringslagen, så vi kan inte radera all information förrän dessa skyldigheter är uppfyllda.
  • Rätt till begränsning. Tycker du att vi har lagrat för mycket? Låt oss veta det!
  • Rätt till dataportabilitet. Vill du flytta dina personuppgifter? Vi har tagit hand om dig!
  • Rätt att göra invändningar. Är du missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter? Låt oss veta det!
  • Rätt att klaga. Du har också rätt att klaga till den norska dataskyddsmyndigheten. Du hittar länken här: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Om du har några frågor om något som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
erica@kvistsolutions.com

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats lagras cookies på din enhet. Vissa cookies samtycker du till genom att tillåta cookies i din webbläsare, medan andra måste du aktivt samtycka till. Du kan när som helst justera vilka cookies som används via vår kontrollpanel eller genom inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att hålla dig inloggad (sessioner) och för att komma ihåg att du inte vill bli spårad (opt-out cookie).

Vi använder inte några cookies från tredje part.