En digital BREEAM sertifisering

Opplev full sporbarhet, enkel struktur og det du trenger fra manualen. Alt samlet i én plattform.

  • Samarbeid om dokumentasjonskrav
  • Følg progresjon og fordel ansvar
  • Samle innsikt og kunnskap på ett sted
An illustration of two green houses

Skybasert pre-analyse

BREEAM logikken er integrert slik at du kun ser relevante krav for ditt prosjekt. Synliggjør taksonomi, stegkrav og minstekrav ved hjelp av smart filtrering.

Slutt å lete gjennom excel ark og mail etter oppdateringer

Vi holder alle oppdatert på ansvar og frister med varslinger, kommentarer og tidslinjer.

Book demo

La ekspertene gjøre det de er best på

  • Ryddigere onboarding og opplæring
  • Unngå manuelle oppdateringer og dobbeltarbeid
  • Mindre tid på dokumentasjon, mer tid til miljø

Revisjon direkte i plattformen

Opplev en enkel og trygg revisjonsflyt med autogenerert revisorrapport for ditt prosjekt.

Kvist har støtte for følgende sertifiseringer:

Illustration of a dinosaur looking at two pictures of different buildings

Ikke end opp som dinosaurene. Digitaliser BREEAM-sertifiseringen

Kom i gang med Kvist