Första steget mot en grön portfölj

Positionera dig inför kommande CSRD- och taxonomirapportering genom att lyfta fram och dokumentera din portföljs gröna kvaliteter. Ta datadrivna beslut och arbeta mer effektivt med miljöuppföljning.

Book demo

Vår bransch har skapat en miljökatastrof.

 har skapt en miljøkatastrofe.

Även om många har förblivit likgiltiga har några av oss alltid velat förändra byggbranschen.

Nu kan ingen titta bort längre. För något stort är på väg.

En total omvälvning av byggbranschen.

Många kommer inte att kunna justera snabbt nog...

Eftersom CSRD- och Taxonomy-kraven redan finns här

Vägen till en grön portfölj är
kortare än du tror

1. Gör en inventering av din portfölj

Gör en snabb undersökning av byggnaderna i din portfölj för att utvärdera din nuvarande situation. Utan att involvera rådgivare eller certifieringsprocessen.

2. Vi visar dig vägen Excellency

Du bestämmer ambitionsnivån för din portfölj. Se hur vägen till målet ser ut och gör en plan för att säkerställa att åtgärderna förverkligas.

3. Uppnå certifiering

Visa din portföljs hållbara kvaliteter genom miljöcertifiering. Uppnå grön finansiering, högre betalningsvilja och bättre underlag för rapportering.

Börja med att kartlägga din portfölj

Ta kontroll över din portföljs miljöprestanda och planera hur du ska uppnå dina miljöambitioner

Våra kunder sparar
hundratals timmar

Vi vet att miljöcertifiering kan vara dyrt och svårt. Det är därför vi har samarbetat med skickliga fastighetsbolag, entreprenörer och konsulter för att skapa ett verktyg som tar bort denna friktion.

Samla in data och arbeta snabbare varje gång

Automatisk insamling av erfarenhet, historik och data gör att du kan göra smartare val och lägga ännu mindre tid på nästa certifiering. Återanvänd dokumentation vid omcertifiering och dra lärdom av tidigare projekt.

Sluta inte som dinosaurierna.
Förbättra och bevisa hållbarheten i din portfölj nu.

Kom igång