Slik oppnår du BREEAM Outstanding eller BREEAM Excellent for ditt bygg

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en internasjonal klassifiseringsmetode for bygg, og er en av de vanligste metodene som brukes for miljøsertifisering av bygg. BREEAM Outstanding er den høyeste klassifiseringen et bygg kan oppnå, av totalt 6 ulike BREEAM klassifiseringer. Det en en prestisjefylt utmerkelse som viser at bygget har oppnådd svært gode bærekraftige resultater. Mindre enn 1% av nybygg oppnår en BREEAM-NOR Outstanding sertifisering. For å nå den høyeste klassifiseringen må bygget dokumentere best practice innenfor bærekraft, samt ha implementert innovative løsninger for å minimere sin miljøpåvirkning.

Det er ikke bare en stor utmerkelse å få bygget klassifisert til BREEAM Outstanding, det kan også føre til flere fordeler for bygget ved å øke markedsverdien, redusere driftskostnader og tilfredsstille krav som leietakere har til bærekraft og miljøvennlighet, noe som kan gjøre et BREEAM sertifisert bygg til et mer attraktivt leieobjekt.

💡 Lurer du på hva en BREEAM sertifisering er? Les mer HER

Poengsystemet i BREEAM fungerer ved at det utarbeides en maksimumsscore på 100% basert på informasjon av bygningen. Den laveste scoren man kan ha for å oppnå en BREEAM sertifisering er 30% som gir BREEAM Pass. Ved lavere ytelse enn dette vil ikke prosjektet oppnå sertifisering.  For å oppnå BREEAM-NOR Outstanding må byggets ytelse dekke minimum 85% av den totale tilgjengelig poengscoren. I tillegg til dette er det en rekke minstekrav som må være innfridd for å kvalifisere til beste karakter. Minstekravene for Outstanding i seg selv utgjør mer enn 20% score. Et byggeprosjekt er dermed allerede svært nær en sertifisering med laveste klassifisering kun med minstekravene for en outstanding sertifisering.

BREEAM Outstanding bygg blir også kalt for innovatører av BREEAM, ettersom man virkelig må tenkte utenfor boksen for å klare å lage et bygg som er så bærekraftig at det når kravene for et Outstanding bygg. BREEAM Excellent er også kjent som best practice for bærekraftige bygg. For å klare å nå den høye poengsummen som kreves for outstanding klassifisering kan det være en god ide å bruke muligheten til å ta innovasjonspoeng. I BREEAM manualen finnes det mulighet til å få inntil 10 prosentpoeng ekstra dersom man kan dokumentere innovative tiltak som er gjort. Eksempler på hva som kan gi innovasjonspoeng er å følge FutureBuilts kriteriesett, plusshus, avanserte løsninger for overvannshåndtering eller å sende inn en innovasjonssøknad som godkjennes av BRE Global, kriteriesettet finner du på Grønn Byggallianse sine nettsider HER.

Det er viktig å planlegge prosessen nøye og inkludere BREEAM i alle fasene av et byggeprosjekt. Ved å gjøre dette vil du øke sannsynligheten for å oppnå høyere sertifiseringsgrad, og minske kostnadene forbundet med å gjennomføre sertifiseringen. Det anbefales derfor å ta beslutningen om å gjennomføre en BREEAM sertifisering så tidlig som mulig i prosessen. Flere av poengene er ikke mulig å ta, eller er svært kostnadsfulle å ta dersom det går for lang tid i byggeprosessen. Grønn Byggallianse har utviklet en oversikt over hvilke BREEAM-krav som er stegavhengige, du kan se den HER.  Det er viktig at alle interessenter til bygget er godt forankret i prosessen og har samme ambisjoner for sertifisering. Dersom alle partnere som er involvert i byggeprosessen også er involvert i BREEAM prosessen vil man kunne gjennomføre sertifisieringen mer effektivt.

Eksempler på BREEAM-NOR prosjekter som er klassifisert som Outstanding prosjekter

Fornebu senteret - Bærum

Powerhouse brattørkaia - Trondheim

Finansparken - Stavanger

Artikkelen er kun ment som veiledende informasjon, vi anbefaler å kontakte en BREEAM-AP eller Assessor og oppsøke BREEAM-NOR manualen for informasjon. For mer informasjon om BREEAM, BREEAM-NOR og prosessen med å oppnå en BREEAM-sertifisering, kan du lese mer på Grønn Byggallianse og Building Research Establishment sine sider.

Ønsker du å BREEAM sertifisere ditt bygg?

Kvist Solutions tilbyr programvare som forenkler prosessen med BREEAM sertifisering. Gjør hele prosessen enkel og oversiktlig ved hjelp av vårt samarbeidsverktøy. Vil du høre mer?

Les mer om Kvist