Hva er en BREEAM sertifisering?

BREEAM (Building Research Establishement Environmental Assessment Method) er en internasjonal miljøsertifiseringsmetode som brukes som et vurderingssystem for å klassifisere bygninger og byggeprosjektet med hensyn til deres miljømessige bærekraft. BREEAM sertifisering ble utviklet av BRE (Building Research Establishement) i Storbritannia og er en av de mest anerkjente og brukte miljøsertifiseringene for bygg og anlegg i verden.

En BREEAM-sertifisering evaluerer ulike aspekter ved en bygning, inkludert energieffektivtet, vannforbruk, materialvalg, avfallshåndtering, innendørs miljøkvalitet og økologisk bevaring. Det finnes ulike BREEAM-manualer avhengig av hvilket bygg som skal sertifiseres, manualen har et omfattende kriteriesett som gir en helhetlig vurdering av bygningens miljøprestasjon.

BREEAM-sertifiseringen er delt inn i seks ulike nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Jo høyere nivå, desto mer bærekraftig og miljøvennlig er bygningen. Sertifiseringen tar hensyn til både design- og driftsfase av bygget, og oppmuntrer til bærekraftige praksiser i alle stadier av byggeprosessen. Bygg som får under 30% i score blir “unclassified” og oppnår ikke BREEAM sertifisering.  Av de byggene som er BREEAM-NOR sertifisert oppnår et bygg gjennomsnittlig nivået Very Good.

BREEAM ratings
Fem ulike BREEAM klassifiseringer, for BREEAM New-Construction

I Norge er det flere BREEAM-manualer som brukes:

  1. BREEAM-NOR

Grønn Byggallianse har utarbeidet en norsk variant av den internasjonale BREEAM New Construction-manualen, kalt BREEAM-NOR. Denne manualen er spesifikt tilpasset norsk byggeskikk, klima, lover og lokale muligheter. Den lokale tilpasningen sikrer at man kan gjennomføre en mer relevant og nøyaktig vurdering av bygningens prestasjon. BREEAM-NOR benyttes for nye bygninger, rehabiliteringsprosjekter og tilbygg. Prosjektet kan enten bli sertifisert som en helhet eller med separate sertifiseringer for ulike deler av prosjektet. BREEAM og BREEAM-NOR deler det samme overordnede rammeverket og prinsipper for vurdering av byggets bærekraftsprestasjon.  BREEM-NOR manualen gir en oversikt over hvilke poeng som må dokumenteres for å oppnå en BREEAM score.

Hvis et eksisterende bygg gjennomgår endringer eller av andre årsaker ikke passer innenfor en bestemt bygningskategori, kan det utarbeides et skreddersydd kriteriesett kalt BESPOKE. Grønn Byggallianse og BRE samarbeider om å lage dette spesialtilpassede kriteriesettet for det aktuelle prosjektet.

For å vurdere prosjektet i henhold til BREEAM-NOR-kriteriene, må det involveres en uavhengig revisor godkjent av Grønn Byggallianse. Det anbefales også å ha en BREEAM-NOR-godkjent Akkreditert Profesjonell (AP) til å rådgive og sørge for at prosjektet når de miljøambisjonene og ønsket BREEM klassifisering som er satt. Sertifikater for BREEAM-NOR utstedes av Grønn Byggallianse, hvor de opprettholder et register over tidligere sertifiserte prosjekter samt godkjente BREEAM-NOR-AP-er og revisorer.

  1. BREEAM In-Use

BREEAM In-Use (BIU) gjelder for eksisterende bygninger som allerede er i bruk. Mens det ikke finnes en norsk versjon av BREEAM In-Use manualen, finnes det en norsk oversettelse av den internasjonale manualen. Det finnes separate manualer for næringsbygg og boligbygg, og disse manualene er delt inn i to deler: Eiendom og Ledelse. Å BREEAM In-Use sertifisere et eksisterende bygg kan redusere kostnader, senke energiforbruket og generelt gjøre bygget mer miljøvennlig. Sertifikater for BREEAM In-Use utstedes av BRE, det er mulig å gjennom føre en BIU vurdering selvstendig , men dersom man ønsker et sertifikat må en BIU revisor verifisere sertifiseringen. Du finner mer info om BREEAM In-USE og den norske oversettelsen av manualen HER.

  1. BREEAM Infrastruktur

BREEAM Infrastruktur gjelder for større infrastrukturprosjekter, inkludert anleggsprosjekter og samferdselsprosjekter. Denne sertifiseringen ble tidligere kalt CEEQUAL. Det finnes en internasjonal versjon av BREEAM Infrastruktur og den forvaltes av BRE. Les mer HER.

  1. BREEAM-Communities

BREEAM-Communities gjelder for områdeutvikling og brukes til å systematisere og veilede bærekraftige aktiviteter og løsninger for by- og konseptutvikling i større områder. Det finnes en internasjonal versjon av BREEAM Communities som forvaltes av BRE. Les mer HER.

Artikkelen er kun ment som veiledende informasjon, vi anbefaler å kontakte en BREEAM-AP eller Assessor og oppsøke BREEAM manualen for informasjon. For mer informasjon om BREEAM, BREEAM-NOR og prosessen med å oppnå en BREEAM-sertifisering, kan du lese mer på Grønn Byggallianse og Building Research Establishment sine sider.

e-book cover

Kom i gang med taksonomi og CSRD rapportering!

Last ned vår guide til benchmarking av bygg for å lære mer om hvordan du kan gjøre din portefølje grønnere i dag.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.