Slik lykkes du med BREEAM In-Use: Hvordan tolke HEA03 for lysmålinger på arbeidsplasser

Miljøsertifiseringer, som BREEAM In-Use er en viktig metode for å måle og forbedre bærekraften i eksisterende bygg.  For mange kan en BREEAM In-Use sertifisering virke skummel og kompleks, da det er mange grønne kvaliteter som skal dokumenteres på riktig måte. Sammen med dyktige rådgivere har vi identifisert de mest krevende emnene i BREEAM In-Use, og laget beskrivelser og fremgangsmetoder for å komme i mål med emnene. Disse finner du under “tolkningshjelp” i plattformen vår Kvist, slik at du kan få veiledning mens du gjennomfører sertifiseringen.

I denne artikkelen vil vi gå inn på ett av de emnene som er vanlig å mistolke, HEA03, Helse og velvære - Innvendig og utvendig belysning. Å mistolke emner i en BREEAM sertifisering kan være dyrt og tidskrevende, og i værste fall føre til at du ikke har mulighet til å ta poenget. Derfor er det spesielt viktig å forstå hva som må dokumenteres i emnet før man bestemmer seg for om man skal ta poenget eller ikke. Vår tolkningshjelp skal bidra til å gjøre det enkelt og oversiktlig å forstå, tolke og løse kravene samt oppdrive riktig dokumentasjon. Resten av tolkningshjelpen vil du finne i plattformen vår, du kan booke en demo HER.

La oss dykke ned i hva HEA 03 egentlig innebærer og hvordan du kan lykkes med denne delen av BREEAM-sertifiseringen.

Misforståelser rundt HEA 03 (Helse og velvære - Innvendig og utvendig belysning)

En vanlig feil er å anta at tilgjengelige lysnivåer i byggets systemstyring (SD-anlegg) tilfredsstiller kravene i HEA 03, noe som ikke er tilfellet. For å få poeng under dette emnet, kreves faktiske lysmålinger som bekrefter at belysningen på arbeidsplassene er i tråd med det som er prosjektert.

I BREEAM In-Use manualen er det en omfattende metode på hvordan lysmålingene skal gjennomføres. Det er i tillegg krav om at en sakkyndig skal gjennomføre målingene, og krav til utstyret som brukes for målingene.

Vi har laget en liste med 9 steg som vil hjelpe deg med å gjennomføre lysmålinger til HEA03 riktig.

Riktig fremgangsmåte for lysmålinger

Følg disse trinnene for å sikre at dine lysmålinger blir gjennomført på riktig måte:

1. Mørke forhold

Lysmålinger skal utføres i mørket, uten innslipp av dagslys, for å unngå forstyrrelser i målingene.

2. Dokumentasjon av prosjektert belysning

Før du starter lysmålingene, skaff dokumentasjon som viser antall lux prosjektert per arbeidsplass. Kravet varer fra 300-500 lux. Dersom det finnes lysberegninger fra før av, må disse brukes som underlag i målingene.

3. Forvarming av lys

Ved LED-belysning, la lysene være på i minst 20 minutter før lysmålingen starter. Dette er ikke nødvendig for konvensjonell belysning.

4. Dokumentasjon av utstyr og kalibrering

Registrer utstyret som brukes for målingene og inkluder dokumentasjon på at utstyret er nylig kalibrert.

5. Plassering og antall målepunkter

Det skal gjennomføres både detaljprøver og stikkprøver på både arbeidsplasser og møterom. Se kommentar i manualen knyttet til dette punktet.

6. Standard høyde for målinger

Om mulig skal pulten settes til en høyde på 0.8m som anses som standard sittehøyde.

7. Rydd arbeidsplassen

Fjern alle gjenstander fra kontorplassen for å unngå skyggeeffekter under målingene.

8. Tilpasning av målinger per bygg

Antall målepunkter varierer basert på byggets egenskaper. Minst et par detaljmålinger og 3-4 stikkprøver per etasje er vanlig.

9. Rapportering

Lag en rapport basert på målingene som viser prosentandelen av arealene som oppfyller kravene til lux-målinger.

Bruk av uavhengig tredjepartsmåling

På grunn av krav til kompetanse og utstyr, er det anbefalt å bruke en uavhengig tredjepart for lysmålingene. Dette er spesielt relevant for eldre bygg, hvor en slik gjennomgang kan avdekke avvik mellom prosjektert og faktisk belysning. Dette medfører naturligvis en ekstra kostnad for prosjektet, og det bør tas en vurdering på om dette er et poeng som er nødvendig å ta.

Vedlikehold av poeng ved resertifisering

For å opprettholde poengene ved resertifisering, må lysmålingene gjøres minst hvert femte år. For bygg under fem år gamle, kan tidligere målinger brukes dersom lysanlegget ikke har endret seg siden siste måling.

Konklusjon

For å lykkes med HEA 03 i BREEAM In-Use, er det essensielt å ha en grundig forståelse og etterfølgelse av de riktige prosedyrene for lysmålinger. Ved å unngå vanlige misforståelser og følge disse stegene, kan du sikre at ditt bygg oppfyller kravene i BREEAM-sertifiseringen. Belysning spiller en avgjørende rolle i et byggs miljøprestasjon og arbeidsmiljø, så det lønner seg å investere tid og ressurser i nøyaktige og pålitelige lysmålinger.

Artikkelen er kun ment som veiledende informasjon. Se alltid i gjeldende manual for å sikre korrekt informasjon. Denne artikkelen er skrevet basert på erfaringer fra BREEAM In-Use V.6.0. og er ment til å gi veiledning for å enklere kunne dokumentere samsvar med kriteriene til emnet.

Endringslogg:

26.03.24 - Rettet opp i feil. Standard sittehøyde skal være 0.8m og ikke 1.2m

Ønsker du å BREEAM sertifisere ditt bygg?

Kvist Solutions tilbyr programvare som forenkler prosessen med BREEAM sertifisering. Gjør hele prosessen enkel og oversiktlig ved hjelp av vårt samarbeidsverktøy. Vil du høre mer?

Les mer om Kvist