Kom i gang med BREEAM New Construction: Forstå manualen og oppnå ønsket sertifiseringsnivå

En BREEAM-sertifisering er et viktig verktøy for å øke byggets miljøprestasjoner. BREEAM-manualen, som er grunnlaget for denne sertifiseringen, kan imidlertid virke overveldende. Derfor er det essensielt å forstå hvordan manualen er strukturert og hvordan den kan brukes for å oppnå ønsket sertifiseringsnivå. I denne artikkelen har vi laget en oversikt over de viktigste elementene i BREEAM-manualen, og hvordan de henger sammen.

Sertifiseringsnivåer: Poengsystemet for BREEAM

For å forstå BREEAM-manualen, er det viktig å begynne med sertifiseringsnivåene. Det er seks ulike nivåer for BREEAM New Construction, basert på prosentpoeng oppnådd av en total poengscore.. Sertifiseringsnivåene går fra «Pass» ved 30% til «Outstanding» ved 85%. Selv om man i teorien kan velge hvilke poeng man ønsker å satse på, er det noen ting man må passe på:

 1. Tilgjengelige poeng: Totalt tilgjengelige poeng avhenger av byggningstypen og andre byggninsspesifikasjoner. Man kan for eksempel ikke ta poeng for en godt utført lab dersom man ikke har et laboratorium i bygget.
 2. Vekting av Kapitler: Poengene i ulike kapitler, som for eksempel materialer (MAT) eller vann (WAT), er vektet forskjellig. Dette betyr at 1 poeng i ett kapittel kan ha større betydning enn i 1 poeng i et annet kapittel.
 3. Minstekrav: For hvert sertifiseringsnivå er det spesifikke minstekrav som må oppnås. Jo høyere ambisjonsnivå, desto strengere er kravene.
 4. Stegnormen: Dette er en plan som angir når ulike kriterier og poeng må gjennomføres i byggeprosessen. Det er kritisk å følge denne for å unngå å miste poeng som må dokumenteres på riktig tidspunkt. Gjennomføring av krav i henhold til stegnormen vil også sikre den best kostnadsmulige gjennomføringen av prosjektet. Les mer om stegnormen HER

Kjerneelementer i BREEAM-Manualen

Kapitler og Emner

 • Kapitler: Disse er de overordnede kategoriene i manualen, som dekker ulike aspekter av byggeprosessen (f.eks. Energi, Materialer, Helse og Velvære).
 • Emner: Underkategorier av hvert kapittel, som ytterligere detaljerer kravene. (f.eks. ENE01, MAN04). Under hvert emne ligger det også beskrevet et formål som forklarer hvorfor dette emnet er med i en BREEAM-sertifisering og hvordan tiltakene kan bidra til å styrke byggets miljøprestasjoner.

Poeng og Kriterier

 • Poeng: Et emne består av et eller flere poeng, og du kan ofte velge om du ønsker å ta alle, eller kun noen av dem. Poengene regnes til slutt sammen for å komme frem til BREEAM-sertifiseringsnivået på prosjektet.
 • Kriterier: Disse er de spesifikke kravene som må oppfylles for å oppnå et gitt poeng. Et poeng kan ha et eller flere kriterier. Stort sett må du ta alle kriteriene for å få poenget godkjent. Kriterier kan noen ganger være knyttet til stegnormen.

Minstekrav og Forkrav

 • Minstekrav: Hvert sertifiseringsnivå har et sett med obligatoriske kriterier som må oppfylles dersom man skal nå et sertifiseringsnivå, i tillegg til prosenten av poeng som kreves.
 • Forkrav: Poeng eller kriterier som må tas før man kan oppnå poeng i avhengige kategorier. Disse gir ikke nødvendigvis poeng i seg selv, men teller som en del av andre poeng eller kriterier.

Innovasjonspoeng

Dette er tilleggspoeng man kan ta for å få en enda høyere BREEAM-score. Disse poengene er vektet høyere enn resten av poengene i manualen, og hvert enkelt poeng har en vekting på 1% av på toppen av de totalt oppnåelige poengene for prosjektet. Prosjektet kan ikke oppnå mer enn 100% totalt. Innovasjonspoeng kan oppnås på to ulike måter:

 • Poeng for mønstergyldig nivå: i poengoversikten til emnet vil du finne hvilke ekstra tiltak som kan gi innovasjonspoeng.
 • Innovasjonssøknad: man mulighet til å sende inn en innovasjonssøknad til BRE for å oppnå videre poeng for miljøtiltak knyttet til byggeprosjektet, men som ikke er spesifisert i BREEAM manualen.

Tilleggsinfo

 • Dokumentasjonskrav: Kriteriene som ligger under poengene beskriver ofte hva som må oppnås, men ikke alltid hvordan. For å bevise oppnåelsen av ulike kriterier, refererer man til dokumentasjonskravene, lever ett av alternativene der hvor flere gis. I Kvist, kan man se relevante dokumentasjonskrav direkte knyttet til de aktuelle kriteriene, noe som forenkler prosessen betydelig.
 • Metode: en fremgangsmåte for hvordan du kan dokumentere oppnåelse. Her kan du finne formler eller andre hjelpemidler som skal hjelpe til med utregning av den metrikken emnet blir målt etter. For BREEAM-NOR V.6 ligger det også flere krav under metode-delen av emnet.
 • Tilleggsinfo og definisjoner: Her gjøres ytterlige oppklaringer om hva som menes med begreper brukt i manual-teksten.

EU-Taksonomien i BREEAM

I den nyeste versjonen av BREEAM-NOR (V.6.1), er EU-taksonomien inkludert. Alle bygg som kvalifiserer til Excellent-nivå er automatisk EU-taksonomi-compliant, ettersom disse er minstekrav for dette nivået.  Kvist tilbyr et spesielt filter for å identifisere disse EU-kravene, noe som er en stor hjelp for prosjekter som ikke nødvendigvis sikter mot Excellent-nivå, men fortsatt ønsker å være i tråd med EU-taksonomien.

Kvist har funksjonalitet for å filtrere etter EU-taksonomi kravene

Du kan lese mer om BREEAM og EU-taksonomien hos BRE

FAQ

Grønn Byggallianse kommer innimellom med oppklaringer av ulike emner eller poeng i manualen. Disse skriver de under en FAQ på nettsiden sin. I Kvist har du mulighet til å se disse direkte i plattformen, knyttet til det aktuelle emnet.

Avslutningsvis

Å forstå BREEAM-manualen, og bruke den effektivt er nøkkelen til en vellykket sertifisering. Ved å navigere gjennom de ulike aspektene av manualen og optimalisere bruken av tilgjengelige verktøy som Kvist, kan man sikre at byggeprosjekter ikke bare når sine miljøambisjoner, men også gjør det på en kostnadseffektiv måte. For mer detaljert veiledning, henvises det til Grønn Byggallianse og deres ressurser.

Ved å forstå og anvende prinsippene i BREEAM-manualen, bidrar man ikke bare til miljøet, men også til å skape bygninger som er bærekraftige, funksjonelle og fremtidsrettede.

e-book cover

Kom i gang med taksonomi og CSRD rapportering!

Last ned vår guide til benchmarking av bygg for å lære mer om hvordan du kan gjøre din portefølje grønnere i dag.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.